СИСТЕМ
2020.06.09 нд 35 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 60 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
89% (31 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
3% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
9% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
35
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 33 03:35:50 00:06:32 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:12 03:37:30 35 2 00:01:40 00:00:50 Утсаар
00:06:12 03:37:30 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 5, Бөхмөрөн - 10, Өлгий - 15, Ховд - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 1
2 Баасанхүү.Чи
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 4
3 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, 4
4 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, 10
5 Шижир.Эн
(Өлгий)
НДШ тайлан өгөх-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-3, Материал /даатгуулагчид өгөх/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 30
6 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 11
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-10 09:08:44, Л.Амарсанаа, Улаангом