СИСТЕМ
2020.12.09 нд 129 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

22 төрлийн үйлчилгээг 165 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (129 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
129
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 104 03:42:49 00:02:08 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:12 04:45:50 129 24 01:02:27 00:02:36 Утсаар
00:02:12 04:45:50 1 00:00:34 00:00:34 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Хяргас - 3, Давст - 4, Тэс - 11, Зүүнхангай - 10, Өлгий - 12, Баруунтуруун - 11, Сагил - 8, Улаангом - 39, Бөхмөрөн - 5, Цагаанхайрхан - 1, Ховд - 5, Зүүнговь - 20 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Бусад-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-4, 5
2 Баасанхүү.Чи
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /заавал/-2, НДШ тайлан өгөх-5, 7
3 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-7, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, Зөвөлгөө /бусад/-1, 14
4 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-14, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 27
5 Азжаргал.Ол
(Баруунтуруун)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-4, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 11
6 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, 5
7 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
НДД баталгаажуулах /СД/-17, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-5, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 28
8 Баасанбат.Ба
(Зүүнхангай)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-3, 10
9 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 12
10 Шижир.Эн
(Өлгий)
НДД баталгаажуулах /СД/-5, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, 15
11 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 6
12 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, 3
13 Болормаа.Лх
(Тэс)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 13
14 Ганчимэг.Со
(Улаангом)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, 1
15 Ганзаяа.Ба
(Давст)
Зөвөлгөө /СД/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 4
16 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
17 Ариунболор.Га
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-09 21:00:00, Л.Амарсанаа, Улаангом