СИСТЕМ
2020.12.10 нд 104 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

21 төрлийн үйлчилгээг 133 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
94% (98 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
6% (6 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
104
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 85 03:32:35 00:02:30 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:16 03:57:08 104 19 00:24:33 00:01:17 Утсаар
00:02:16 03:57:08 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Баруунтуруун - 4, Өмнөговь - 12, Тэс - 12, Завхан - 6, Улаангом - 35, Бөхмөрөн - 3, Өлгий - 2, Хяргас - 7, Зүүнговь - 6, Сагил - 4, Ховд - 8, Зүүнхангай - 2, Давст - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 2
2 Баасанхүү.Чи
(Улаангом)
НДШ тайлан өгөх-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 7
3 Батмөнх.Рэ
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, Бусад-1, 10
4 Батням.Ма
(Улаангом)
НДШ тайлан өгөх-2, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 12
5 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-8, 10
6 Ганхуяг.Да
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 2
7 Азжаргал.Ол
(Баруунтуруун)
Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 4
8 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 3
9 Бямбатогтох.Мя
(Завхан)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 9
10 Энхтуяа.Бу
(Зүүнговь)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 8
11 Баасанбат.Ба
(Зүүнхангай)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 2
12 Уранчимэг.Ою
(Сагил)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 7
13 Шижир.Эн
(Өлгий)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
14 Янжиндулам.Дэ
(Өмнөговь)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, Тэтгэвэр /сунгалт/-2, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-2, 12
15 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Бусад-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-5, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 12
16 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 8
17 Болормаа.Лх
(Тэс)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал материал хүлээн авах-3, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 15
18 Ганчимэг.Со
(Улаангом)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
19 Ганзаяа.Ба
(Давст)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 3
20 Ариунболор.Га
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2020-12-11 10:40:26, Л.Амарсанаа, Улаангом