СИСТЕМ
2021.03.04 нд 75 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 80 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (75 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
75
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 65 00:20:56 00:00:19 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:00:21 00:26:55 75 10 00:05:59 00:00:35 Утсаар
00:00:21 00:26:55 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Өмнөговь - 4, Наранбулаг - 2, Улаангом - 13, Өлгий - 6, Өндөрхангай - 1, Бөхмөрөн - 2, Түргэн - 6, Цагаанхайрхан - 15, Хяргас - 20, Ховд - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-3, 3
2 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-10, 10
3 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 2
4 Нарантуяа.Жа
(Наранбулаг)
Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 2
5 Туяа.Чо
(Түргэн)
Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 9
6 Шижир.Эн
(Өлгий)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, СДД /шимтгэл төлөлт/-2, Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, НДШ тайлан өгөх-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 6
7 Тунгалаг.Бү
(Өндөрхангай)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 1
8 Янжиндулам.Дэ
(Өмнөговь)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 4
9 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 8
10 Цэцэгсүрэн.Эр
(Хяргас)
НДД баталгаажуулах /заавал/-20, 20
11 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
Тодорхойлолт авах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-1, НДШ тайлан өгөх-5, Тэтгэвэр /шинэ/-2, 15
НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-05 09:02:41, Л.Амарсанаа, Улаангом