СИСТЕМ
2021.03.19 нд 41 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

18 төрлийн үйлчилгээг 47 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (41 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
41
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 32 00:26:38 00:00:49 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:00:50 00:34:39 41 9 00:08:01 00:00:53 Утсаар
00:00:50 00:34:39 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 14, Түргэн - 4, Өмнөговь - 6, Бөхмөрөн - 5, Өлгий - 1, Ховд - 3, Цагаанхайрхан - 8 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, 2
2 Ганбат.Оч
(Улаангом)
Шалгуулах /тэтгэмж/-3, 3
3 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 3
4 Ганболд.Аю
(Бөхмөрөн)
Бусад-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
5 Туяа.Чо
(Түргэн)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 7
6 Шижир.Эн
(Өлгий)
Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-1, 1
7 Янжиндулам.Дэ
(Өмнөговь)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-2, 6
8 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
9 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
Тэтгэвэр /банк өөрчлөх/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДШ тайлан өгөх-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Бусад-1, Тодорхойлолт авах-1, 9
10 Ариунболор.Га
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2021-03-19 18:35:18, Л.Амарсанаа, Улаангом