СИСТЕМ
АЖИЛ ОЛГОГЧ, ДААТГУУЛАГЧИЙН ТӨЛӨХ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ БУУРЛАА

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар 2021 оны 707 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ажил олгогч, даатгуулагчийн төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг тус бүр 1,0 хувиар бууруулан баталсан. Иймд ажил олгогч, даатгуулагч, сайн дурын даатгуулагч нь 2021.07.01-ний өдрөөс эхлэн Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1, 2, 5 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах хувь, хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

НИЙТЭЛСЭН : 2021-07-01 10:31:09, Л.Амарсанаа, Улаангом