СИСТЕМ
БАЙГУУЛЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ НАРТ

Тайлан илгээсэн цаг хугацаандаа цаасаар тайлангаа авч ирэх боломжгүй бол 99451991 утсаар ярьж тайлангаа татуулан ажиллана уу? Тайланг дараа сарын 5-ны дотор илгээж тооцоо бодуулах бөгөөд хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг мэдэгдэж байна.

НИЙТЭЛСЭН : 2022-02-14 10:29:46, Л.Амарсанаа, Улаангом