СИСТЕМ
2022.01.18 нд 32 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 50 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
100% (32 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
32
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 27 00:37:13 00:01:22 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:20 00:42:58 32 3 00:01:31 00:00:30 Утсаар
00:01:20 00:42:58 2 00:04:14 00:02:07 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Түргэн - 2, Улаангом - 9, Өлгий - 4, Цагаанхайрхан - 1, Давст - 4, Баруунтуруун - 8, Ховд - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Амарсанаа.Лх
(Улаангом)
Зөвөлгөө /СД/-1, Аппликейшн /баталгаажуулах/-1, 2
2 Цэцэгбал.Аю
(Улаангом)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 1
3 Азжаргал.Ол
(Баруунтуруун)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр /шинэ/-1, НД7,8 тайлан шивэх эрх авах-1, НДШ тайлан өгөх-1, Зөвөлгөө /СД/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 18
4 Туяа.Чо
(Түргэн)
Бусад-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 3
5 Шижир.Эн
(Өлгий)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, СДД /шимтгэл төлөлт/-1, 4
6 Болортунгалаг.Бу
(Ховд)
Зөвөлгөө /СД/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, СДД /шимтгэл төлөлт/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 9
7 Ганзаяа.Ба
(Давст)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /СД/-2, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 6
8 Мөнгөнбаяр.Чи
(Цагаанхайрхан)
СДД /шимтгэл төлөлт/-1, 1
9 Ариунболор.Га
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-6, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2022-01-19 14:50:14, Л.Амарсанаа, Улаангом